• Standaard header

Project Inkoper

Purchasing staat onder leiding van de Purchase Manager. De Project Inkoper rapporteert functioneel aan de Purchase Manager en voor zover het projectaangelegenheden betreft aan de Project Manager(s).

Doel van de functie.
Het inkopen van de materialen en diensten ten behoeve van vaak eenmalige uitgevoerde projecten voor dokken, reparatie en/of conversie van schepen en offshore-objecten/units.

Hoofdtaken.
    Het inkopen van materialen en diensten.
    Het verrichten van diverse werkzaamheden.

Taken.
Het inkopen van materialen en diensten.
•    Het aanvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en deze evalueren op prijs, levertijd, kwaliteit, geschatte arbeidsuren, materiaal etc.
•    Het adviseren van de Project Manager, dan wel de Begroters omtrent de aangevraagde offerte.
•    Het voeren van onderhandelingen met geselecteerde leveranciers en subcontractors binnen de gestelde beleidskaders, voor het verkrijgen van de meest optimale combinatie van prijs en condities, welke voldoen aan kwaliteiten, milieu- en     veiligheidseisen.
•    Het na goedkeuring van de Project Managers afsluiten van contracten met subcontractors, tevens het inkopen van materialen en diensten ten behoeve van projecten.
•    Het bewaken van de binnen de projectplanning overeengekomen levertijden en het initiëren van acties bij overschrijding daarvan.
•    Het onderhouden van contacten met leveranciers en subcontractors.
•    Het inventariseren van prijs en productontwikkeling bij potentiële leveranciers.
•    Het bezoeken van beurzen die betrekking hebben op het vakgebied.

Opleidingseisen.
MTS-Werktuigbouw of eventueel MTS-Scheepsbouw, aangevuld met een opleiding op het gebied van inkoop (NEVI 1) Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

New jobs

 • Project Inkoper

  Purchasing staat onder leiding van de Purchase Manager. De Project Inkoper ra...

  Read more
 • Senior INSTRUMENT ENGINEER

      Job Description Position requires thorough knowledge o...

  Read more
More vacancies
 • Secondment

  Secondment

  Technical Specialists with BSc and/or MSc Degree for Engineering projects

  Read more
 • Recruitment

  Recruitment

  Recruitment is the process of screening, and selecting qualified people for a job at an organization or company.

  Read more
 • Additional Services

  Additional Services

  Additional Services Maula Consultancy Services (MCS) has won the trust of the clients in The Netherlands and within the EU

  Read more